zaterdag 9 april 2011, 20:16 | Hendrik Oude Nijhuis | 3726x gelezen

Zo waardeert u aandelen - Methode 2

Dit is het tweede artikel van onze drieluik getiteld 'Zo waardeert u aandelen'. Bij deze tweede methode van het waarderen van aandelen wordt een duidelijke link gelegd tussen de boekwaarde (ofwel het eigen vermogen van een onderneming) en winstgevendheid. Middels rekenvoorbeelden - en ook een concreet voorbeeld van een bedrijf dat volgens deze methode erg aantrekkelijk gewaardeerd lijkt - verduidelijken we een en ander.

Boekwaarde en winstgevendheid


Aandelen renderen gemiddeld beschouwd in een gemiddeld jaar een procent of acht. Dat is dividend en koerswinst tezamen.

Stel nu dat u uw oog heeft laten vallen op een bedrijf dat zelf gemiddeld 8% op het eigen vermogen verdient (de termen 'boekwaarde' en 'eigen vermogen' zijn inwisselbaar) . Met andere woorden: de winstgevendheid van het eigen vermogen bedraagt 8%.

Om in dit geval een rendement te mogen verwachten dat boven het beursgemiddelde (8%) ligt, dient u uiteraard enkel te overwegen dit aandeel te kopen wanneer de beurskoers ONDER de boekwaarde ligt. Wordt meer betaald dan het eigen vermogen? Dan ligt het verwachte rendement juist onder dat van het beursgemiddelde. En dan is zo'n belegging eigenlijk ook helemaal niet aantrekkelijk.

Rekenvoorbeeld 1


Stel dat u na lang zoeken een bedrijf ontdekt heeft welke heel goed blijkt - omdat het over competitieve voordelen beschikt - in het verdienen van geld. Het rendement op het eigen vermogen bedraagt maar liefs 20%. Minpunt: het management van dit bedrijf ziet geen enkele kans de winst tegen datzelfde hoge rendement te herinvesteren. De volledige winst wordt daarom als dividend uitgekeerd.

Kunt u dit aandeel tegen de boekwaarde kopen dan bedraagt het dividendrendement dus 20%. Dat zou heel aantrekkelijk zijn. Echter, waarschijnlijk zullen andere beleggers daar net zo over denken, daarom tot aankoop overgaan en zodoende de beurskoers opdrijven. Vermoedelijk tot een niveau van circa 2,5 keer de boekwaarde. Het dividendrendement bedraagt dan 8%, exact gelijk aan het rendement dat u van een gespreide aandelenindex verwachten mag. In dat geval heeft het eigenlijk maar weinig zin meer om specifiek in dit aandeel te beleggen. Immers, omdat van ingehouden winst geen sprake is, is een hogere winst niet te verwachten en koerswinst dus eigenlijk evenmin.

Rekenvoorbeeld 2


Een ander bedrijf - het wordt nu wat ingewikkelder - verdient net als in het bovenstaande voorbeeld 20% rendement op het eigen vermogen. Alleen ziet dit bedrijf wel kans haar winst volledig te herinvesteren. En om het voorbeeld zo eenvoudig mogelijk te houden, gaan we er vanuit dat dit bedrijf hier nog 10 jaar mee door kan gaan, alvorens ook hier de volledige winst als dividend uitgekeerd wordt.

Stel voor het gemak de huidige boekwaarde gelijk aan 100. Over 10 jaar bedraagt de boekwaarde dan 619 (1,2 tot de macht 10 = 6,19). En uitgaande van het rendement op het eigen vermogen van 20% is in jaar 10 dan sprake van een winst van 124 (619 x 0,2). Om op de beurs - uitgaande van een rendement van 8% - eenzelfde winst van 124 te realiseren zou u, theoretisch bezien, een bedrag van EUR 1550 moeten investeren. Immers, 8% rendement op een investering van 1550 zou eveneens een winst van 124 opleveren (1550 x 0,08 = 124).

Van dit 'theoretische bedrag' van 1550 dienen we nu de huidige waarde te berekenen. Dit doen we door de 1550 te delen door 2,16 (dit is 1,08 tot de macht 10). We verdisconteren tegen 8% omdat we menen dit rendement gemiddeld sowieso van goed gespreide aandelenbeleggingen te mogen verwachten. De verdisconteerde waarde bedraagt in dit geval dus 718 (1550 / 2,16 = 718). Ofwel, wanneer u in dit geval minder dan 7,18 keer de boekwaarde betaalt, ligt het verwachte rendement hoger dan het gemiddelde rendement van aandelen (8%).

Concreet voorbeeld: Accell Group


Wij hopen dat bovenstaande enigszins te volgen is... Nog wat ingewikkelder wordt het wanneer een gedeelte van de winst als dividend uitgekeerd wordt.

Kijken we bijvoorbeeld naar de Nederlandse fietsenfabrikant Accell Group (Accell) dan lezen we op de website van dit bedrijf dat Accell er naar streeft ten minste 40% van de winst als dividend uit te keren. Echter, Accell biedt haar aandeelhouders ook de optie dividend in aandelen te ontvangen. Ongeveer de helft van de aandeelhouders kiest daarvoor. Als gevolg hiervan is Accell dus slechts circa 20% van haar winst aan dividenduitkeringen kwijt. De resterende 80% wordt door Accell geherinvesteerd.

En in het doen van (her)investeringen blijkt Accell succesvol: in het verleden bedroeg het rendement op het eigen vermogen bij Accell vrij stabiel een procent of 20. Ervan uitgaande dat de rentabiliteit de komende jaren opnieuw goed zal zijn - wij hebben gerekend met een rentabiliteit van 18% - en ervan uitgaande dat Accell dit nog 10 jaar weet vol te houden alvorens ook hier de gehele winst als dividend uitgekeerd wordt valt de theoretische waarde van Accell te becijferen op ongeveer 4,9 keer haar boekwaarde.

Uit het jaarverslag van Accell valt af te leiden dat haar boekwaarde per aandeel per ultimo 2010 EUR 17,69 per bedraagt. Vermenigvuldigd met een factor 4,9 impliceert dit een geschatte theoretische danwel intrinsieke waarde van ruim EUR 80 per aandeel. De actuele beurskoers bedraagt met EUR 37,- niet eens de helft daarvan.

Vertrouwt u echter nooit blind op rekenmodellen. Maar een zorgvuldige kwalitatieve analyse in combinatie met de toepassing van uiteenlopende rekenmodellen biedt wel degelijk een aardige indicatie of in potentie al dan niet van een kansrijk aandeel sprake is. Dat is uiteraard met name het geval wanneer de berekende intrinsieke waarde substantieel hoger ligt dan de actuele beurskoers.

* Disclosure/disclaimer: Voor eigen rekening bezitten we aandelen Accell Group. Vanuit risico-oogpunt is het te allen tijde verstandig beleggingen in individuele aandelen beperkt te houden tot enkele procenten van uw portefeuille. Dit bericht is geen professioneel beleggingsadvies. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.Hendrik Oude Nijhuis MSc.   Over de auteur; Hendrik Oude Nijhuis MSc.
Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieŽn van 's werelds beste beleggers en is tevens oprichter van warrenbuffett.nl. Via deze website kunt u tijdelijk een gratis module aanvragen over de beleggingsstrategie van Warren Buffett.
 Deel dit artikel
(0)
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Let op: Op een artikel ouder dan 7 dagen kan alleen gereageerd worden door geregistreerde bezoekers.
Wil je toch reageren, registreer je dan gratis.


Binck Bank


Beoordeel artikel
Beoordeel dit artikel
 BaggerRedelijkPrimaGoedUitstekend
Er zijn nog geen beoordelingen.
Socialstock nieuwsbrief
Wekelijks op de hoogte blijven van de artikelen op Socialstock? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
        Volg Socialstock op Twitter!  volg Socialstock
op Twitter